informace pro ubytované

Od 24. května do 30. května 2021 platí nová nařízení vlády ČR ohledně ubytování osob.

Již není potřeba dokládat potvrzení zaměstnavatele, ale všichni zákazníci, při ubytovávání, jsou povinni předložit jeden ze tří dokumentů:

 

  1. doklad o absolvování v posledních 72 hodinách antigenní test, nebo v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem.
  2. doklad o prodělání onemocnění COVID-19 a od prvního PCR, nebo antigenního testu neuběhlo 180 dnů.
  3. doklad (certifikát) o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, vydaný MZČR,
přičemž od posledná dávky uplynulo alespoň 14 dní.
Hosté:
Hosté jsou povinni ve všech společných prostorech penzionu (kromě pokoje) mít nasazený
respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2). Pro zákazníky jsou připraveny desinfekční prostředky, pro desinfekci rukou, umístěné v restauraci, na toaletách a vestibulu.
Hygiena:
Dle nařízení a doporučení provádíme pravidelnou desinfekci všech veřejných prostor, taktéž věnujeme zvýšenou pozornost

↑ nahoru